Primària
Durant l’educació primària oferim al nostre alumnat els ensenyaments que garanteixen la seva formació integral i que els permeten assolir la base per a continuar l'aprenentatge al llarg de la vida. Es facilita l'adquisició, des de diferents metodologies, d'habilitats lingüístiques, logicomatemàtiques, creatives i artístiques. És un moment clau per a consolidar els hàbits d’estudi i de treball. En aquesta etapa també s’incideix en el foment de les normes de convivència, la resolució pacífica de conflictes, la cultura del diàleg i l’educació emocional.


Blogs Primària
Mestres Primària
Roberto Fernández Legido
María José Alonso Ramis
Ana Belén García Quiroga
Carme Navas Campomar
Catalina Rebassa Matas
Clara Seguí Mula
Clara Quetglas Campins
Damiana Tortell Calvó
Esperança Bennàssar Mir
Francisca Maria Lluís Perelló
Maria Amer Alcover
Maria Àngels Pizà Mula
Miquel Miralles Gili
Núria Calabria Garau
José Moragues Rotger
Sergio Sanz Moragues
Victòria Ribot Socias