Primària
Durant l’educació primària oferim al nostre alumnat els ensenyaments que garanteixen la seva formació integral i que els permeten assolir la base per a continuar l'aprenentatge al llarg de la vida. Es facilita l'adquisició, des de diferents metodologies, d'habilitats lingüístiques, logicomatemàtiques, creatives i artístiques. És un moment clau per a consolidar els hàbits d’estudi i de treball. En aquesta etapa també s’incideix en el foment de les normes de convivència, la resolució pacífica de conflictes, la cultura del diàleg i l’educació emocional.


Blogs Primària
Mestres Primària
Roberto Fernández Legido