Tractament de l'anglès

El Col·legi Beata Francinaina Cirer fou pioner en la implantació de la llengua anglesa a l'etapa d'educació infantil. Molt abans que les lleis educatives introduïssin l'obligatorietat d'ensenyar anglès als infants de 5 anys, els nins i les nines de la nostra escola ja l'aprenien des dels 3 anyets.

En el curs 2011-2012 ens adherírem al programa de Seccions Europees, que promovia l'ús de llengües estrangeres (en el nostre cas, l'anglès) a àrees no lingüístiques. De llavors ençà (i a pesar que el programa governamental ja no existeix) l'assignatura de plàstica es fa en anglès. Se'n beneficien tots els alumnes de primària, que fan entre 3 i 4 hores setmanals de i en llengua anglesa, segons el nivell educatiu. D'aquesta manera, els infants passen més hores en contacte amb la llengua estrangera i milloren la seva competència lingüística.