Evangelització

Cuida’t, cuida’ls, cuida’l, estima’t, estima’ls, estima’l, tot amb la confiança necessària que Déu en la vida de la persona ens cuida i ens estima.