eTwinning

Des del curs 2017-2018 el Col·legi Beata Francinaina Cirer participa en el programa europeu eTwinning.


Què és eTwinning?

És una plataforma educativa a través de la qual tots els centres escolars d'Europa poden desenvolupar projectes junts i intercanviar experiències.

Les aplicacions pedagògiques són diverses i cada escola decideix quin tipus de projecte vol posar en marxa o en quin dels ja existents vol participar.


Per què eTwinning?

Aquest programa brinda una excel·lent oportunitat perquè els alumnes millorin la seva competència lingüística en anglès i alhora enfortesquin els lligams de pertinença a la Unió Europea. A més a més, com que molt sovint es fa necessària la utilització de les TAC (tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement), el programa contribueix a l'assoliment de la competència digital.


Quin projecte es desenvolupa actualment?

MeteoroloKids

Hi participen els alumnes de 6è de primària, juntament amb altres infants de 8 a 14 anys que estudien a Itàlia, Espanya, Turquia, Bulgària, Eslovènia, República de Moldàvia, França, Croàcia, Polònia i Suècia.

Al llarg del curs investigarem sobre la meteorologia dels nostres països. Per a fer prediccions meteorològiques cal predir les condicions atmosfèriques emprant dades científiques. Els meteoròlegs utilitzen eines com ara satèl·lits i radars per a fer prediccions. Els alumnes es convertiran en MeteoroloKids, faran prediccions meteorològiques i molt més!


Històric de projectes

Curs 2022-2023

Quest in Egypt

Hi participaren els alumnes de 6è de primària, juntament amb altres infants de 6 a 14 anys que estudiaven a Turquia, Espanya, Eslovènia, Grècia, Itàlia, Lituània, Bulgària, Polònia, Romania, Hongria, la República de Macedònia del Nord i França.

Al llarg del curs realitzàrem diverses activitats que ens permeteren desenvolupar les nostres habilitats lingüístiques, millorar la competència digital, aprendre a cooperar en equips, millorar la creativitat i la imaginació, conèixer i respectar altres cultures, fer nous amics i passar-nos-ho bé.

Documents relacionats: segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu


Curs 2021-2022

Mission to (Twin)Space

Hi participaren els alumnes de 5è de primària juntament amb altres escoles d'Espanya, Itàlia, Ucraïna, Turquia, Eslovènia, Moldàvia, Grècia, Polònia, Romania, França, Croàcia, Bulgària, Armènia, Suècia, Albània, Portugal i Macedònia del Nord. Els infants participants tenien entre 9 i 15 anys.

Per mitjà d'aquest projecte els alumnes viatjaren per l'espai i visqueren noves aventures mentre feien tota una sèrie d'activitats divertides, enriquidores i col·laboratives en anglès amb alumnes de molts de països diferents.

Documents relacionats: certificat | segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu

Learning through culture: hand in hand

Hi participaren els alumnes de 6è de primària juntament amb altres escoles d'Espanya i Itàlia. Els infants participants tenien entre 8 i 12 anys.

Per mitjà d'aquest projecte els alumnes descobriren aspectes dels altres països socis, com ara cultura, llengua, història, etc. Aquest projecte promogué valors de la Unió Europea i de les cultures dels països socis.

Els alumnes cercaren i ressaltaren els aspectes més importants del seu llegat, menjar, vestimenta i punts de referència.

Aquest projecte ajudà a establir les habilitats de comunicació emocional i intercultural dels alumnes. Tengueren l'oportunitat de conèixer diferents cultures a través de l'estudi dels altres socis que participaven en el projecte.

Així mateix, el projecte tenia com a objectiu desenvolupar les habilitats dels alumnes per a treballar en col·laboració, creativitat, comunicació i pensament crític.

Document relacionat: certificat


Curs 2019-2020

I read, I learn

Hi participaren els alumnes de 5è de primària juntament amb altres escoles d'Itàlia, França, Turquia, Alemanya, Polònia, Lituània i Grècia.

El projecte tenia com a objectiu promoure la lectura de llibres en anglès. Es pretenia que els alumnes vessin la lectura com una manera efectiva i agradable d'aprendre la llengua. Per a aconseguir l'objectiu es planificaren diverses activitats col·laboratives molt divertides.

La pandèmia del COVID-19 obligà a suspendre l'execució del projecte.

Document relacionat: certificat

Let’s sustain our world!

Hi participaren els alumnes de 6è de primària juntament amb altres escoles d'Itàlia, Turquia, Polònia i Ucraïna.

L'objectiu del projecte era que els alumnes coneguessin i entenguessin les altres cultures i que reflexionassin sobre el seu comportament i la seva contribució individual per a fer del món un lloc sostenible.

S'empraren diverses eines TAC per a donar resposta als diferents objectius: comunicació (email, xat, videoconferència), col·laboració (blog, wiki) i producció d'informació (presentacions electròniques, videoclips), els quals permeteren als alumnes i als professors treballar de forma col·laborativa.

Documents relacionats:  certificat | segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu | reconeixement institucional


Curs 2018-2019

Book WORMS

Els alumnes de 5è de primària participaren amb l'escola Základní škola Kroměříž de la República Txeca en un projecte que pretenia desenvolupar les destreses lingüístiques mitjançant la lectura de llibres en llengua anglesa. Se centrà en la comprensió lectora i promogué la creativitat i la imaginació. Les activitats del projecte estaven planificades perquè es fessin de forma col·laborativa i els alumnes crearen nous contes digitals inspirats en les historietes llegides prèviament. En definitiva, el projecte tenia com a objectiu desenvolupar destreses del segle XXI com ara la comunicació i les habilitats socials i digitals.

Documents relacionats: projecte | certificat | segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu

Tourism in my Region

En un món caracteritzat per la precarietat, el turisme es presenta com un bon mitjà per a millorar l'economia d'un país. Els mestres i el sistema educatiu juguen un paper important en les decisions futures dels alumnes. A través d'aquest projecte, volíem oferir-los la possibilitat de pensar de quina manera podrien explotar el seu patrimoni cultural (tradicions, productes agrícoles locals, cultura, medi ambient, cuina local, infraestructures turístiques) per a convertir-se en joves emprenedors i desenvolupar també el seu desig, determinació i adaptabilitat per a crear el seu propi futur.

Experimentar l'emprenedoria en un context petit no és gaire fàcil, però no impossible, i el paper dels professors consisteix a fer que els alumnes tenguin confiança en si mateixos i que estiguin preparats per al futur, començant per les potencialitats turístiques de la seva pròpia regió i país, alhora que coneixen el que poden oferir els altres països participants en el projecte: Itàlia, Geòrgia, Espanya, Turquia, Polònia, Azerbaidjan, Ucraïna i Albània. D'aquesta manera, crearem ciutadans europeus responsables.

Documents relacionats: projecte | certificat | segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu


Curs 2017-2018

Festivals for primary ESL children

Els alumnes de 2n de primària i una part important dels alumnes de 3r participaren en un projecte d'intercanvi cultural amb l'escola Základní škola Kroměříž de la República Txeca. Conegueren infants d'un altre país europeu que també aprenien anglès i empraren aquesta llengua en situacions comunicatives simples, presentant-se, escrivint postals de Nadal i Pasqua, presentant la cultura pròpia a l'altre país i reflexionant sobre les similituds i diferències.

Documents relacionats: projecte | certificat

ePals

Els alumnes de 5è de primària participaren amb una escola de la República Txeca en un projecte d'intercanvi comunicatiu en anglès mitjançant correus electrònics i altres recursos digitals. Cada infant tenia assignat un alumne de l'altre centre i s'escrivien un pic al mes a partir d'uns temes proposats anteriorment. El projecte començà l'octubre i acabà el maig.

Documents relacionats: projecte | certificat | segell de qualitat nacional

Multi-authoring stories in English

Els alumnes de 6è de primària participaren amb una escola de Finlàndia en un projecte de creació de 8 històries compartides en anglès mitjançant l'espai de treball TwinSpace. En grups de 3 o 4 infants comencaren una història que després era continuada pel grup assignat de l'altra escola i ampliada alternativament i de forma successiva per ambdós grups al llarg del curs. Al final les historietes es complementaren amb dibuixos i una portada i restaren disponibles a un TwinSpace públic per a qui volgués llegir-les. Com que es feia feina de forma cooperativa, es possibilità que tots els membres hi participassin d'una manera o d'una altra.

Documents relacionats: projecte | certificat

Visit my town

Mitjançant aquest projecte els alumnes de 6è es convertiren en guies d'Inca per a donar a conèixer a altres infants europeus els monuments més importants, menjars típics, tradicions, comerços emblemàtics. Hi participaren escoles d'Itàlia, França, Ucraïna, Turquia, Grècia, Portugal, Espanya, Polònia, Geòrgia i Romania. Les llengües emprades eren la pròpia de cada país o regió i l'anglès.

Documents relacionats: certificat | segell de qualitat nacional | segell de qualitat europeu