Cambridge Educational Partner

Cambridge Educational Partner és una aliança entre Cambridge University Press, editorial de la Universitat de Cambridge, i el Col·legi Beata Francinaina Cirer amb l'objectiu principal de construir un marc que garantesqui l'excel·lència en l'ensenyament i l'aprenentatge de la llengua anglesa. Aquest programa consisteix en:

1️⃣ Projecte educatiu propi: Cambridge Learning Journey. Un viatge que involucra tota la comunitat educativa i que promou no només la competència en el maneig de l'anglès, sinó la utilització de l'idioma com a vehicle per al desenvolupament cognitiu, emocional i social de l'alumne.

2️⃣ Connexió aula-casa: possibilitat que els pares s'impliquin en l'aprenentatge dels seus fills mitjançant activitats lúdiques per a treballar a casa i com a suport en la preparació de les proves de Cambridge.

3️⃣ Materials de Cambridge University Press, acreditats per la prestigiosa Universitat, que cobreixen els continguts de l'ensenyament curricular, treballen les competències emocionals i life skills i preparen oficialment per als exàmens de Cambridge.

4️⃣ Garantia per al futur laboral: el segell de qualitat Cambridge és una referència mundial en l'acreditació de l'anglès en els àmbits acadèmic i empresarial.

5️⃣ Formació integral per als docents, tant en aspectes metodològics com lingüístics, per a impulsar-ne el desenvolupament professional i personal.