Notícies
Mission to (Twin)Space obté el segell de qualitat nacional
Curs 2021-2022

El projecte eTwinning Mission to (Twin)Space, desenvolupat al llarg del curs 2021-2022 amb els alumnes de 5è de primària, ha obtengut el segell de qualitat nacional. Es tracta d'un guardó que l'INTEF atorga cada any als millors projectes educatius del programa europeu eTwinning. La nostra escola hi participa des del curs 2017-2018 i de llavors ençà hem aconseguit 6 segells de qualitat nacionals i 4 segells de qualitat europeus.

Segons el Servei Nacional de Suport, els punts forts del projecte han estat els següents:

En general, les activitats proposades són molt variades i les metodologies utilitzades són apropiades. A més, el projecte promou activitats interactives i de col·laboració (recopilació d'informació, treball comparatiu, resolució de problemes, creacions col·laboratives, etc.). Per exemple, els alumnes prenen decisions i expressen les seves opinions sobre aspectes fonamentals del projecte com ara el tema, l'organització del treball, les activitats, els productes finals, etc.

Hi ha un pla de treball acordat en forma de calendari o similar que inclou, quan escau, l'assignació de tasques, i que es comparteix en un espai comú. És possible utilitzar aquest pla de treball per a supervisar el desenvolupament real del projecte.

Els alumnes empren les TIC per a donar suport a la construcció de coneixements que apliquen en un nou context. Els alumnes construeixen o participen activament en la construcció d'un producte elaborat mitjançant l'ús de les TIC amb un grau adequat de mediació per part dels docents.

Tots els participants tenen accés a l'espai de treball. Les seccions s'utilitzen de manera eficient i estan organitzades de manera que el projecte sigui fàcil de seguir, la qual cosa permet als espectadors navegar amb facilitat per les diferents activitats i resultats sempre que vulguin accedir a una secció específica.

Totes les qüestions relacionades amb la privacitat i la seguretat es resolen de manera satisfactòria i hi ha una distinció adequada entre els continguts que poden fer-se públics i els que han d'esser privats. Es compleixen els requisits de llicència relatius als materials emprats.

S'ofereix una anàlisi i una reflexió sobre els resultats de l'avaluació.

Algunes produccions del projecte s'exhibeixen a àrees escolars comunes i es presenten com a resultats d'un projecte eTwinning.

S'informa les famílies dels alumnes.

Els materials que es fan públics ofereixen una visió precisa del desenvolupament del projecte.